Centrum Fizjoterapii

REJ. DOROSLI: 697 853 568
REJ. DZIECI: 509 129 701
e-mail: gabinet@fizjomet.pl
Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych
DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA
DZIECI I NIEMOWLĄT
więcej →
DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH
FIZJOTERAPIA SPORTOWA
więcej →
MASAŻE I FIZYKOTERAPIA
więcej →
ODNOWA BIOLOGICZNA
więcej →

Metoda PNF:

Jest metodą fizjoterapeutyczną, dedykowaną przywracaniu utraconej funkcji, której chory potrzebuje. Terapia PNF jest bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Oznacza to analizę ruchu pacjenta w odniesieniu do jego prawidłowego fizjologicznego przebiegu oraz włączenie do procesu usprawniania elementów treningu samoobsługi z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i sytuacji zadaniowych, które pacjent zgłosił jako trudne bądź niemożliwe do wykonania.

Koncepcja PNF pozwala na terapię niemal wszystkich zaburzeń ruchowych, a więc bardzo dobrze nadaje się do wykorzystania w neurologii, ortopedii, pediatrii, do rehabilitacji zespołów bólowych narządu ruchu, w tym kręgosłupa oraz w leczeniu chorób nerwowo-mięśniowych, po udarach, SM, pourazowych porażeniach, wad postawy czy skolioz. Korzyści z pracy w koncepcji PNF to:

  • metoda przyjazna dla pacjenta - oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką,
  • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji - zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych do wegetatywnych,
  • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
  • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.