Centrum Fizjoterapii

REJ. DOROSLI: 697 853 568
REJ. DZIECI: 509 129 701
e-mail: gabinet@fizjomet.pl
Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych Rehabilitacja Dorosłych
DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA
DZIECI I NIEMOWLĄT
więcej →
DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH
FIZJOTERAPIA SPORTOWA
więcej →
MASAŻE I FIZYKOTERAPIA
więcej →
ODNOWA BIOLOGICZNA
więcej →


Terapeuci:

mgr Marta Wnuk
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach- kierunek fizjoterapia.

Certyfikowana terapeutka metod;

 • NDT- Bobath dla dzieci, NDT Basic, NDT Baby
 • Integracji Sensomotorycznej
 • Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej : pierwszy rok życia dziecka
 • Wczesnej rehabilitacji neurofizjologicznej dzieci z zaburzeniami w rozwoju według metody Vojty
 • Prechtl's Method on the Qualitative Assessment of General Movements
 • Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa - diagnostyka i leczenie
 • Taping medyczny z elementami terapii manualnej
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • Syndrom KISS

Adam Lis

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – kierunek fizjoterapia oraz I Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach – kierunek fizjoterapia

Certyfikowany terapeuta metod:

 • PNF
 • Medycyna Ortopedyczna – dr J.CYRIAX, diagnostyka funkcjonalna – terapia manualna
 • Terapia Manualna „Szkoła niemiecka”
 • S-E-T (neurac) zaawansowany w ramach programu edukacji REDCORD
 • Terapia Manualna wg GREENMANA, McKENZIE, MAITLANDA – warsztaty z kinezyterapii z elementami ćwiczeń
 • Masaż II stopnia (masaż segmentarny, łącznotkankowy, okostnowy, centryfugalny, Shantala, akupresura chińska, refleksologia, drenaż limfatyczny z odchudzaniem)

mgr Aneta Tyburkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek Pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, studiów podyplomowych - Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną; Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Neurologopedii w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

kursy:

 • Trener nowoczesnych technik pamięciowych i szybkiego czytania; Centrum Edukacji Atena Jaworzno,
 • Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języków obcych,
 • Kurs dla kierowników wycieczek dzieci i młodzieży

logopedyczne konferencje naukowo - szkoleniowe:

 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka harmonijnie rozwijającego się i z Zespołem Downa;
 • Wykorzystanie elementów metody Integracji Sensorycznej w terapii logopedycznej dzieci ze złożoną niepełnosprawnością;
 • Kompleksowy charakter opieki nad pacjentem z uszkodzeniem mózgu;
 • Komunikacja językowa w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • Wybrane obszary zagadnień głosu;
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – teoria i praktyka;
 • Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji;
 • Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno – terapeutycznym;
 • Metody diagnostyki logopedycznej;
 • Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji;

warsztaty:

 • Psychologia dziecka a wyzwania współczesnego świata;
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Obserwacje i pomiary pedagogiczne służące rozpoznaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 • Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych?
 • Psychologia dziecka a wyzwania współczesnego świata;
 • Dziecko nadpobudliwe – wskazania dla nauczyciela do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym, na przykładzie edukacji matematycznej;
 • Wspieranie zdolności i twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące;
 • Holistyczny model nauczania i wychowania;
 • Joga dla dzieci;
 • Zagrożenia cywilizacyjne;
 • Program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu”;
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

mgr Aneta Kowalska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

Certyfikowana terapeutka INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Kursy i szkolenia:
III stopniowy kurs terapii behawioralnej
szkolenie I stopnia MAKATON
Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg. teorii C. DELACATO
MAKATON I,II stopień - alternatywna metoda komunikacji